Avtal om hantering av personuppgifter

Den 25 maj kommer GDPR att träda i kraft. Det är en ny EU-förordning för hantering av personuppgifter. Inget kommer egentligen förändras jämfört med hur det fungerar på TaxiCaller idag. Du kontrollerar fortfarande de personuppgifter du anger i systemet och vi bearbetar endast data för att hantera bokningarna, för att förbättra vårt system och för att hjälpa dig med supportärenden. Den nya GDPR-lagen kräver att vi har ett avtal som säger att du är personuppgiftsansvarig och vi är personuppgiftsbiträde.

Vänligen läs avtalet om hantering av personuppgifter som skickats till dig via e-post och acceptera senast den 20 maj för att fortsätta använda TaxiCaller-leveranssystemet.